Misja Mental Arts

Na bazie wieloletniego doświadczenia zespołu, edukatorów i specjalistów, którzy budują metodyczną część Mental Arts, pragniemy pokazać, że da się stworzyć szkołę, która jest realnie alternatywna, podąża za potrzebami i preferencjami przedmiotowymi uczniów, jest przyjazna i oparta na szczerych relacjach oraz przynosi na bieżąco monitorowane korzyści na poziomie wiedzy oraz kompetencji.

Mental Arts jest miejscem, w którym stawiamy na holistyczny rozwój, przygotowujemy do życia, pielęgnujemy tradycje, z szacunkiem patrzymy w przeszłość i z ekscytacją oraz gotowością czekamy na przyszłość. Weryfikujemy, krytycznie myślimy, personalizujemy ścieżki rozwojowe, dajemy pełne wsparcie z zakresu tutoringu (najlepsi specjaliści z tego zakresu!) oraz pełną opiekę emocjonalną (szkolna poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz zespół blisko 10 psychologów i pedagogów do codziennego wsparcia uczniów).

Szkoła stawia na rozwój obszarów pożądanych w przyszłości, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii, inteligencji emocjonalnej, biznesu, przedsiębiorczości oraz nowych technologii. Mental Arts będzie działać jako coworking edukacyjny, w oparciu o kompetencje przyszłości, praktyczny charakter działania oraz pełne wsparcie w zindywidualizowanej i spersonalizowanej edukacji każdego podopiecznego.

Stworzyliśmy, tworzymy i będziemy tworzyć szkołę dla Waszych (i naszych!) dzieci. Z pasją, sercem, szczerością, ogromem kwalifikacji i kompetencji.

Misja Mental Arts

Nasze metody

Wyjątkowa metodologia naszej przestrzeni edukacyjnej to kompilacja najbardziej wartościowych rozwiązań metodycznych i metodologicznych, które sprawdzają się w najlepszych szkołach na świecie. Przedmiot szkolny „Empatia i inteligencja emocjonalna” to idea, która od kilku lat świetnie sprawdza się w Dani. Pełne wsparcie psychologiczne i jeden psycholog na klasę (w naszej formule dwoje!) to rozwiązania, które dają fantastyczne rezultaty w edukacji w Ameryce Południowej (m.in. w Peru). Cotygodniowe spotkania społeczności to inspiracja, którą można znaleźć np. w Holandii.

Pomimo całej wyjątkowości i alternatywności naszej szkoły, nie odkrywamy koła na nowo. Idea zindywidualizowanego programu nauczania oparta jest na Cyklu Kolba. Łączymy wszystkie cztery obszary niezbędne do funkcjonowania młodych ludzi we współczesnym świecie – teorie, praktykę, doświadczenie i refleksję.

Tworzymy autorskie programy, narzędzia i know-how, inspirujemy się, bazujemy na własnym doświadczeniu i rzetelnej analizie edukacji alternatywnej. Duży nacisk kładziemy na złoty środek i balans między formą a treścią, między przeszłością a przyszłością, między wolnością a mądrą i pełną refleksji ewaluacją.

Współpraca oparta na relacji

Szczera, partnerska i obopólnie rozwojowa relacja to podstawa uczenia się, zmiany i inspiracji. Relacje i dobre samopoczucie w klasie, szkole i coworkingu to gwarant satysfakcjonującego i mądrego podejścia do siebie i innych.

Realna indywidualizacja i personalizacja

Każdy z naszych uczniów ma swój własny plan zajęć, Indywidualną Ścieżkę Rozwoju Edukacyjnego oraz Akcelerator Rozwoju (w jednej z trzech specjalizacji – psychologicznej, biznesowej lub humanistycznej). Takie rozwiązania dają możliwość realizować swoje pasje, zainteresowania oraz wymogi programowe.

Cykl Kolba

Każdy tydzień to zamknięty cykl z bieżącą praktyką i doświadczaniem wiedzy oraz cotygodniową ewaluacją. Proces uczenia się ma być przyjemny, kompletny i dający realne korzyści. Potrzebne jest do tego tworzenia lekcji i warsztatów w oparciu o 4 części składowe uczenia się - wiedzę, doświadczenie, praktykę i refleksję.

Nauczyciel jako edukator

Nasi nauczyciele i trenerzy to praktycy i najlepsi specjaliści na rynku. Budujemy model nauczyciela-mentora, empatycznego i zasobnego edukatora do codziennego wspierania ucznia.

Tutoring

Zindywidualizowane wsparcie dla każdego ucznia, zbudowane o ogromne doświadczenie i certyfikację zespołu tutorów-specjalistów.

Opieka psychologiczna

Rozbudowany zespół psychologów i pedagogów do codziennej opieki, rozwoju i budowania samoświadomości naszych uczniów.

„Rzeczywistość 2.0.”

Jako szkoła wprowadzamy system popandemicznego wsparcia młodzieży (na poziomie codziennych wyzwań, emocji, relacji, nawyków oraz kompetencji). Mamy pełną gotowość na wyzwania jesieni i edukacji wrzesień 2021+.

Otwartość w stosowanych narzędziach

Nie hołdujemy jednej metodzie a czerpiemy pełnymi garściami ze wszystkich dostępnych, skutecznych i dobrych dla młodzieży rozwiązań.

100
30
14
30

Zostań naszym uczniem!

Szkoła przyszłości. Realnie alternatywna, skrojona pod potrzeby emocjonalne i kompetencyjne współczesnego nastolatka. Balans między treścią i formą, między wiedzą a kompetencjami, między biznesem a nauką. Metodyka w oparciu o bieżącą ewaluację i model edutainment (education i entertainment – edukację i rozrywkę).

Mental Arts – praktyka pełna serca i pasji, rozwój i indywidualizacja zbudowane na kompetencjach i wsparciu.

Zostań naszym uczniem!

Nasi partnerzy i ambasadorzy

Monitorowanie Rozwoju GAM
AISA
Talkersi
JB Solutions
Creo
Polska Akademia Dzieci
Common Wombat