O SZKOLE

Dawno temu postawiliśmy sobie za cel, aby stworzyć szkołę, w której sami chcielibyśmy się uczyć w czasach naszej dawnej przygody z edukacją. Marzyliśmy o swoistej wyspie, z której nasi podopieczni i podopieczne wyruszą w stronę dorosłego życia. Kiedy spotkaliśmy się na jednej z sesji koncepcyjnych – pobrzmiewały nam słowa Marka Twaina: Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj. Wiele razy pozwoliło nam to przypominać sobie, gdzie znajduje się nasz azymut, do którego wspólnymi wysiłkami chcemy dopłynąć.

Dziś szkoła składa się przede wszystkim z silnych filarów, na których wspiera się nasza kadra nauczycielska. Przede wszystkim mówimy tutaj o autonomii rozumianej jako odpowiedzialność poprzez własne akcje – bo przecież najwyższym jej wyrazem jest działanie. Zaangażowanie nie tylko jako czczy postulat, a przede wszystkim pasja do wykonywanej przez nas pracy, która zakłada relację partnerską, opartą o równościowe traktowanie – a zatem dobre relacje. Wiemy, że to relacja właśnie jest czynnikiem przede wszystkim rzutującym na jakość nasze pracy.

Dodatkowo – kompetencje – jesteśmy na bieżąco z aktualnymi trendami zmiennego rynku pracy, który wymaga przede wszystkim elastyczności, a bardzo często wymuszać będzie specjalizację z dodatkowymi kwalifikacjami. Chcemy budować podwaliny pod realne rozwijanie indywidualnych wartości moralnych podopiecznych, a także predyspozycji – to dlatego uczniowie mają możliwość personalizacji własnego planu lekcji, korzystając z ogromnej ilości warsztatów w środku tygodnia. Dbamy jednocześnie o podążanie, rozumiane jako odpowiadanie na potrzeby ucznia, ponieważ nie jesteśmy ekspertami od ich życia. Możemy jedynie stworzyć warunki, w których to oni powiedzą nam, w jaki sposób chcą żyć – wtedy, z zachowaniem odpowiedniej dozy dyscypliny, rozpoczynamy razem proces, który będzie pełnym przygód treningiem wspomnianych i cenionych przez nas wartości. Po co? Dlatego że towarzyszenie uczniom i uczennicom na ich drogach edukacyjnych to sens naszej codzienności.

Co dodatkowo?

Przede wszystkim odwrócony proces edukacyjny – poza banałami o rewolucji, patosie oraz pustych słowach – przemawia za nami przede wszystkim jakość własnych metod. W szkole pracują przede wszystkim praktycy, a także doświadczeni specjaliści i specjalistki – wytwarzający na bieżąco własne narzędzia edukacyjne. Nasza kadra regularnie kształci się w ramach dodatkowych zajęć, kursów podyplomowych. Nasze działania poddawana są zewnętrznym superwizjom edukacyjnym, w trakcie których wspólnie zastanawiamy się, co można poprawić w strukturze naszych aktywności.

Działa to w obie strony, dlatego że nasza kadra podróżuje po placówkach w całej Polsce, doradzając tym, którzy zgłaszają się po wiedzę. Tworzymy w ten sposób ekosystem szkół partnerskich oraz nauczycieli i nauczycielek współpracujących, którzy razem z nami zmieniają oblicze edukacji w Polsce.

Jak to działa w praktyce?

  •   Współpraca oparta na relacji

Jednym z determinantów zdrowego i zrównoważonego życia są budujące i wspierające relacje. Poza strukturą wymagań edukacyjnych – przede wszystkim zależy nam na współpracy z empatycznymi oraz otwartymi na nowe rozwiązania ludźmi – uczniami oraz kadrą. Wiemy, że czynniki relacyjne są też kształtujące w stosunku do celów edukacyjnych oraz prywatnych. To dlatego w naszej szkole zakładamy, że tutoring jest ważnym elementem osiągania zakładanych efektów. Indywiduacja procesu oraz cykliczność spotkań z osobistym nauczycielem tylko w tym pomaga. Magia dzieje się też tam, gdzie dbamy o dobrze rozumianą dyscyplinę oraz motywację do pracy. Chcemy przełamać wizerunek szkół prywatnych, w których wystarczy sama obecność. Stawiamy przede wszystkim na zaangażowanie współtworzenie własnej przyszłości edukacyjnej.

  • Personalizacja

Każdy z naszych uczniów ma swój własny plan zajęć, Indywidualną Ścieżkę Rozwoju Edukacyjnego oraz Akcelerator Rozwoju (w jednej z trzech specjalizacji – psychologicznej, biznesowej lub humanistycznej). Chcemy przede wszystkim rozwijać talenty oraz pogłębiać wiedzę tych, którzy wykazują wysokie predyspozycje ku konkretnym przestrzeniom zawodowym. Nie oznacza to, że zapominamy o podstawie programowej – corocznie możemy pochwalić się spektakularnymi wynikami na testach ósmej klasy, a także maturze. Jest to możliwe, jeśli uczeń dostaje autonomię i może rozwijać własne kompetencje we wspierającym środowisku, które tworzymy. W naszej społeczności spotykają się artyści i właściciele firm, techniczni specjaliści oraz lekarze, marketingowcy oraz etycy. Wierzymy, że przyszłością edukacji są zespoły interdyscyplinarne składające się tylko z praktyków i pasjonatów.

  • Cykl Kolba

Każdy tydzień to zamknięty cykl z bieżącą praktyką i doświadczaniem wiedzy oraz cotygodniową ewaluacją. Proces uczenia się ma być przyjemny, kompletny i dający realne korzyści. Potrzebne jest do tego tworzenia lekcji i warsztatów w oparciu o 4 części składowe uczenia się - wiedzę, doświadczenie, praktykę i refleksję. Przede wszystkim zaczynamy od własnego rozumienia tematu przez ucznia, dopiero później obudowujemy to w zbiór tabelek, wykresów i teorii, co wzmacnia refleksję. Czy tabelki są obowiązkowe? Nie. Najważniejsze jest dla nas dobór takiej metody edukacyjnej pod ucznia, która realnie wzmocni jego kompetencje.

  • Nauczyciel to edukator

Nasi nauczyciele i trenerzy to praktycy i najlepsi specjaliści na rynku. Budujemy model nauczyciela-mentora, empatycznego i zasobnego edukatora do codziennego wspierania ucznia. Przede wszystkim jesteśmy wyposażeni w wiedzę psychologiczną, a także własną metodykę działań. Znajdziesz wśród nas praktyków biznesu, właścicieli małych i średnich firm, a także spółek, wieloletnich nauczycieli języka angielskiego poprzez gry komputerowe, właścicieli placówek psychologicznych oraz diagnostycznych, a przede wszystkim – grupę pasjonatów, którzy kiedyś postanowili, że stworzą nowy model edukacyjny, którego nigdy wcześniej nie było.