Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mental Arts

ul. Marynarki Polskiej 197,
80-557 Gdańsk
tel. Liceum +48 533-020-100, Szkoła Podstawowa + 48 729-131-100
kontakt@mentalarts.pl

Mental Arts sp. z o.o., ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, Polska. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000892976; NIP 5833425335; REGON: 388579350 

Napisz do nas