Agnieszka Zander

Agnieszka Zander

Absolwentka Politechniki Gdańskiej, nauczycielka dyplomowana, posiadająca 23 – letnie doświadczenie w nauczaniu matematyki w różnych systemach edukacyjnych (również międzynarodowych). Autorka programów, materiałów dydaktycznych i projektów edukacyjnych (także w języku angielskim). Od lat uczy z pasją, potrafi zainteresować przedmiotem. Jej atutami są niezwykła cierpliwość oraz umiejętność stworzenia partnerskich relacji z uczniem. Z sukcesami stosuje strategie, które motywują i sprawiają, że nauka matematyki staje się bardziej przyjazną.