Aleksandra Mańkowska

Aleksandra Mańkowska

Psycholog specjalizująca się w diagnozie różnicowej dzieci i młodzieży, wykładowca akademicki i terapeuta. Jako Specjalista ds. Diagnozy Psychologicznej współtworzy Monitorowanie Rozwoju GAM i współpracuje z innymi Trójmiejskimi poradniami, zawsze szukając najbardziej optymalnych metod wsparcia dla swoich podopiecznych. Prowadzi indywidualne zajęcia wspierające dzieci i młodzież z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, deficytami uwagi, zaburzeniami językowymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się. W swojej wykorzystuje metody oparte na dowodach naukowych, nie zapominając równocześnie o tym, że każdy duży cel to suma małych kroków, które powinny być pokonane po swojemu – kreatywnie i z uśmiechem.

Z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską z obszaru neuropsychologii klinicznej. W swojej pracy naukowej poszukuje odpowiedzi na pytania dotyczące występowania zaburzeń uwagi, zaburzeń sfery emocjonalno-motywacyjnej i efektywnej rehabilitacji tych funkcji. Prowadzi wykłady i warsztaty dla studentów psychologii, współtworzy zespół ds. nauczania psychologii na kierunkach nauczycielskich. Kierowniczka grantów naukowo-badawczych, laureatka nagród i stypendiów, m.in. START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz szczególnie jej bliskiej, Nagrody Uphagena przyznanej przez Miasto Gdańsk.

Prywatnie jest mamą, która kocha Gdańsk i odkrywanie nowych smaków. W wolnych chwilach czyta ulubionych twórców literatury fantastycznej, stara się praktykować yogę i spotykać z przyjaciółmi.