Aneta Sarnowska-Frank

Aneta Sarnowska-Frank

Nauczyciel języka polskiego, glottodydaktyk, tutor. Współautorka projektów edukacyjnych z języka polskiego i kultury polskiej. Związana z edukacją domową oraz nauczaniem uczniów polonijnych i obcokrajowców. 
Wierzy ona, że literatura poszerza horyzonty i pozwala lepiej zrozumieć samego siebie i otaczający nas świat. W swojej pracy wykorzystuje różne metody pracy i z chęcią sięga po narzędzia bliskie współczesnemu uczniowi, które rozwijają krytyczne myślenie i inteligencję emocjonalną. Najważniejsze w procesie kształcenia są dla niej relacja z uczniem i nastawienie na indywidualny rozwój.