Jan Grochala

Jan Grochala

     Nauczyciel otwarty na nowoczesne metody, którego głównym celem jest nauczać tego, jak brzmieć, tak jak prawdziwy Francuz. Jan Grochala to miłośnik kultury kochający opowiadać anegdoty o Francji i Francuzach, a także innych narodach Frankofonii. Ale, jako kompozytor, to przede wszystkim fascynat muzyki, która nierzadko rozbrzmiewa podczas zajęć.
     Lekcja języka francuskiego to nie tylko gramatyka i leksyka, ale także poznawanie różnic między Polakami a potomkami Galów we wszystkich okresach historycznych i realiach społecznych, a nawet filozoficznych.
     Nasz nauczyciel, jako młody człowiek, wie najlepiej, jak trafić do uczniów i zachęcić ich do poznawania podstawowego budulca komunikacji - języka.
     Na lekcjach języka francuskiego, uczeń poznawać także będzie realia współczesnego zachodu Europy, by zobaczyć możliwości płynące z studiowania lub pracowania w tamtym rejonie.