Jan Grochala

Jan Grochala

Otwarty na nowoczesne metody nauczyciel języka francuskiego i muzyki. Jest studentem filologii romańskiej na Wydziale Neofilologicznym Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentem klasy klarnetu prof. Wojciecha Kochanowskiego w Szkole Muzycznej II Stopnia w Toruniu. Jest też kompozytorem docenionym na licznych konkursach, którego utwory wykonane zostały podczas największych festiwali muzycznych, tj. np. Poznańskiej Wiosny Muzycznej. Interesuje się kulturą francuską z okresów środeniowiecznego i współczesnego, zwłaszcza muzyką impresjonistów i Guillaume'a de Machaut.