Katarzyna Potulska

Katarzyna Potulska

Nauczycielka dyplomowana z trzynastoletnim doświadczeniem w edukacji publicznej oraz prywatnej. Uczy historii i wiedzy o społeczeństwie. Tutorka, inicjatorka spotkań ze świadkami historii, egzaminatorka matury z historii. Posiada doświadczenie w szkoleniach prowadzonych dla nauczycieli z narzędzi myślenia krytycznego i TOC. Na lekcjach posługuje się różnymi źródłami (reportażami, picturebookami, muzyką) oraz narzędziami, dzięki czemu lekcje stają się dynamiczne i pobudzają do refleksji. Chętnie tworzy projekty interdyscyplinarne, łącząc siły z językiem polskim, angielskim, plastyką, a nawet fizyką.