Krzysztof Janczara

Krzysztof Janczara

Nauczyciel z dwudziestosiedmioletnim doświadczeniem. Wieloletni dyrektor Zespołu Szkół – Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Branżowej Szkoły I stopnia oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. W Mental Arts pełni funkcję specjalisty do spraw dokumentacji związanej z prawem oświatowym oraz konsultanta merytorycznego. Uczy historii, wiedzy o społeczeństwie oraz podstaw przedsiębiorczości. Jest opiekunem Samorządu Szkolnego, założycielem Klubu Europejskiego XVI-ka, organizatorem Debat Oksfordzkich. Z sukcesami uczestniczy w przygotowaniach uczniów do Olimpiady Historycznej. W wolnych chwilach zwiedza – szuka miejsc, w których historia pozostawiła po sobie ślad.