Weronika Figurska-Zięba

Weronika Figurska-Zięba

Nauczycielka matematyki z powołania i pasji. Absolwentka wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego o specjalizacji nauczycielskiej. Jest w trakcie studiów podyplomowych z zakresu neurodydaktyki - by jeszcze lepiej rozumieć potrzeby uczniów.

Zaangażowana w edukacyjno-artystyczny, ogólnoświatowy projekt Brave Kids. W latach 2014-2015 związana z Akademią Przyszłości, w której była tutorem, a następnie Koordynatorem Regionalnym w Trójmieście. Prowadziła warsztaty rozwijające kreatywność i logiczne myślenie, między innymi dla Inkubatora Sąsiedzkiej Energii Gdańsk Chełm. Autorka popularnego w środowisku nauczycielskim bloga MatEduAkcja, na którym dzieli się pomysłami na ciekawe lekcje matematyki oraz tworzy kreatywne karty pracy dla uczniów.

Największą przyjemnością jest dla niej obserwowanie, jak dzieci chłoną wiedzę, która z pozoru może wydawać się mało interesująca. W edukacji stawia przede wszystkim na relacje. Jak sama twierdzi, by nauczyciel mógł rozpalać innych, sam musi płonąć.